Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Güvenliğiniz bizim için oldukça önemli olduğundan bizimle paylaştığınız her bir kişisel veri büyük bir hassasiyetle korunmaktadır. Bu yüzden veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri olabildiğince aydınlatarak bilgi vermeyi hedefliyoruz.
Bize güvenerek paylaştığınız her bir kişisel veriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sizler için sunduğumuz hizmetimize olabildiğince kolay bir şekilde ulaşmanız ve maksimum düzeyde verim elde edebilmeniz için işlenecektir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirmeyi ve sizlere daha kapsamlı bir hizmet sunmayı amaçlayarak elde ettiğimiz verileriniz yasal çerçeve ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) gerekliliği halinde sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.
Sizler için en iyi hizmeti vermeye çalıştığımız sitemiz, bizlerle paylaştığınız her bir veriyi büyük bir titizlikle korumaktadır. Üstelik KVKK madde 11 uyarınca aşağıda belirttiğimiz haklara, veri sorumlusuna başvurmanız halinde kullanabileceğinizi sizlere bildiriyoruz.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.